Una location spettacolare ricca di spunti e inquadrature… Grazie Sig.ra Marina…..